Hadeland Næringshage AS kan tilby

Utleie selskapslokaler

Vi har selskapslokaler for arrangementer på dag/ettermiddag hverdager og helg

Utleie av leiligheter

Vi leier ut leiligheter i Skogskolevegen

Utleie av kontorer

Vi kommer med utleie av kontorplasser i det tidligere internatet.

Tilbud om mat

Vi kan bidra med mat til ditt arrangement i våre selskapslokaler.

Gi noen en spesiell
dag

Vi tilrettelegger selskapslokaler, mat og servering